SPOLU ZE SRDCE V MIRAKULU - PŘIHLÁŠKA

1. Jméno a příjmení pozvaného dítěte

2. Doprovod 1 : jméno a příjmení, v závorce vztah (maminka/sourozenec,...)

3. Doprovod 2.: jméno a příjmení

3. Doprovod 2.